Smart Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje w ramach Działania 1.2. "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

"System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne"

Celem prac B+R jest opracowanie oprogramowania umożliwiającego trójwymiarową wizualizację danych medycznych oraz wirtualne planowanie operacji.

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 217 861,91 PLN

Kwota dofinansowania: 949 338,18 PLN

Instytucja pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


Partnerzy konsorcjum w składzie:

  • Lider Konsorcjum: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Habera
  • Członek Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  • Członek Konsorcjum: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  • Członek Konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski
  • Członek Konsorcjum: Smart Labs Sp. z o.o.

realizują projekt pt.:

"Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych"

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe" - TECHMATSTRATEG.

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Całkowity koszt realizacji projektu: 14 579 037,00 PLN

Kwota dofinansowania: 14 265 123,00 PLN

Wartość projektu dla Smart Labs sp. z o.o.: 1 137 500,00 PLN

Wartość dofinansowania dla Smart Labs sp. z o.o.: 823 586,00 PLN