Smart Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje w ramach Działania 1.2. "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.:

"System modelowania danych biomedycznych wspierający planowanie przedoperacyjne"

Celem prac B+R jest opracowanie oprogramowania umożliwiającego trójwymiarową wizualizację danych medycznych oraz wirtualne planowanie operacji.

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 217 861,91 PLN

Kwota dofinansowania: 949 338,18 PLN

Instytucja pośrednicząca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości